การรักษาแบบผู้ป่วยใน (I.P.D.)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ wellness city อยุธยา

 

การรักษาแบบผู้ป่วยใน (I.P.D.) มีรูปแบบและขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การตรวจร่างกายโดยละเอียดก่อนเข้าพักรักษา

2. การอธิบายรายละเอียดการรักษาก่อนลงมือรักษา

3. เริ่มการรักษาโดยการจัดลำดับความรุนแรงของภาวะไตเสื่อมและความรุนแรงของโรคที่เป็นสาเหตุทำให้ไตเสื่อม

4. จัดอาหารให้เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของภาวะไตเสื่อม พร้อมๆไปกับการจัดอาหารให้ส่งผลในการรักษาโรคที่ทำให้ไตเสื่อมพร้อมกับการฟื้นฟูไต

5. จัดสารเสริมอาหารเพื่อเร่งการฟื้นฟูไตให้มีความเหมาะสมกับระดับความรุนแรงของภาวะไตเสื่อมและโรคที่ทำให้ไตเสื่อม

6. ตรวจร่างกายโดยละเอียด เมื่อรักษาไปได้ครบ 1 สัปดาห์เพื่อกำหนดการรักษาในสัปดาห์ที่ 2

มีการปรับลดยารักษาโรคที่หมดความจำเป็น เพราะร่างกายได้รับการฟื้นฟูและความรุนแรงของโรคก็จะลดลง ทีมแพทย์ก็จะพิจารณาลดหรือเลิกการใช้ยาแต่ละชนิด มีการปรับการรักษาเพื่อปรับแก้ภาวะความผิดปกติต่างๆที่ยังมีอยู่ เช่น ภาวะซีด เม็ดเลือดแดงต่ำ ภาวะบวมจากโปรตีนอัลบูมินในเลือดต่ำ ภาวะแร่ธาตุไม่สมดุล โพแทสเซียมสูง ฟอสฟอรัสสูง แคลเซียมต่ำ ภาวะเลือดเป็นกรด มีการประเมินการฟื้นตัวของภาวะไตเสื่อมลดปัญหาและอุปสรรคในการฟื้นตัวของภาวะไตเสื่อม

7. ตรวจร่างกายโดยละเอียด เมื่อรักษาไปครบ 2 สัปดาห์เพื่อกำหนดการรักษาในสัปดาห์ที่ 3 มีการลดยารักษาโรคเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่ 2 ตรวจประเมินการลดความรุนแรงของโรคที่ทำให้ไตเสื่อม ปรับลดการใช้ยารักษาโรคที่สามารถลดลงได้อีก ตรวจประเมินความผิดปกติต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ ตรวจดูภาวะไตเสื่อมว่ามีการฟื้นตัวอยู่ในระดับใด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *