พระบรมราโชวาท ร.9-ความรักความเมตตา, เอื้อเฟื้อมุ่งดีต่อกัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ความเมตตา

การให้ความรักความเมตตาและมีน้ำใจไมตรีจะทำให้สำเร็จผลได้

“..ข้าพเจ้าจึงปราถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขถ้วนหน้ากันด้วยการให้คือให้ความรักความเมตตากัน ให้น้ำใจไมตรีกันให้อภัยกัน ให้การสงเคราะหอนุเคราะห็กัน โดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วนความบริสุทธิ์และจริงใจ ทุกคน ทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคงให้แก่ตน แก่ประเทศชาติ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สำเร็จผลได้ลงได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา”


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เอื้อเฟื้อ

เอื้อเฟื้อมุ่งดีต่อกันสังคมก็จะร่มเย็นและน่าอยู่

“สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันสังคมนั่นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *