การเขียนประเภทของงานและอธิบายวัตถุประสงค์

การเขียนประเภทของงานและอธิบายวัตถุประสงค์

 

Image result for อธิบายวัตถุประสงค์

 

การเขียนหมวดหรือประเภทของงานไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นงานประเภทใด ด้านใด ซึ่งไม่ควรจะมีขอบเขตงานมาก หรือสลับซับซ้อนเกินไป หรือน้อยเกินไป และที่สำคัญงานประเภทนั้นๆมีกระบวนการที่สามารถจัดแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนในการปฏิบัติงานได้ชัดเจน อาทิ งานประเภทการสัมภาษณ์และคัดเลือกงานตรวจสัญญาณต่างประเทศ การให้เลือดผู้ป่วย การติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ การทำความสะอาดผิวเลนส์ เป็นต้น ในส่วนของการอธิบายวัตถุประสงค์โดยย่อของการปฏิบัติงาน เช่น เพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้สมัครได้อย่างแม่นยำตามหลัก Hiring The Best หรือเพื่อให้ดำเนินการตรวจรับงานได้ตรงข้อกำหนดในสัญญาว่าจ้าง เป็นต้น พร้อมทั้งระบุอุปกรณ์เครื่องมือเอกสารข้อมูลที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน เพราะจะเป็นประโยชน์ในการจัดเตรียมให้พร้อมสำหรับการสอนงาน นอกจากนั้นยังใช้ประโยชน์เป็นเช็คลิสต์รายการอุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานนั้นๆได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *