จัดทำแผนพัฒนาให้ได้ผล

จัดทำแผนพัฒนาให้ได้ผล

 

Image result for maximizing team performance

 

 

สาเหตุที่ทำให้ผลการปฏิบัติงานถดถอย มักไม่ได้เกิดจากการขาดทักษะความรู้ ความสามารถ แต่เกิดจากทัศนคติ

การดำเนินงานตามโปรแกรมการยกระดับผลการปฏิบัติงาน เป็นการทำงานร่วมกันทั้งจากหัวหน้าหน่วยงานและทีม HR โดยขั้นตอนเริ่มด้วย

  1. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
  2. การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นในการดำเนินงาน
  3. การสื่อสารการดำเนินตามโปรแกรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  4. การจัดทำการวิเคราะห์สาเหตุของผลการปฏิบัติงานที่ถดถอย พร้อมทั้งค้นหาศักยภาพความสามารถของพนักงาน

ซึ่งทั้ง 4 ขั้นตอนนั้น ถือเป็นขั้นตอนของช่วงการเตรียมค้นหาข้อมูลทั้งในส่วนของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งหัวหน้าโดยตรง เพื่อนำมาจากทางแบบแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเป็นแผนพัฒนาตัวพนักงานและแผนของหัวหน้าของพนักงานด้วย ดังนั้นขั้นตอนที่ 5 ที่จะพูดถึงจึงเป็นช่วงการจัดทำแผนพัฒนาการติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโปรแกรม MTP มีรายละเอียดดังนี้

      5. การวางแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ตอนนี้ HR จะนำผลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเชิงพฤติกรรม มาทำการวิเคราะห์และหารือร่วมกับหัวหน้างานและผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาระบุประเด็นสำคัญที่ทำให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สาเหตุที่ทำให้ผลการปฏิบัติงานถดถอยนั้น ส่วนใหญ่พบว่ามักไม่ได้เกิดจากการขาดทักษะความรู้ความสามารถ แต่เกิดจากทัศนคติทั้งจากตัวพนักงานและหัวหน้างาน ได้แก่ พนักงานไม่มีความไว้วางใจ ไม่ยอมรับนับถือหัวหน้างาน ไม่ชอบสไตล์การบริหารจัดการของหัวหน้า เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *