ทักษะของความคิดสร้างสรรค์

ทักษะของความคิดสร้างสรรค์

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ job skills

 

ประกอบไปด้วยทั้งหมด 5 ทักษะคือ

  1. การเชื่อมโยง  Steve Jobs แห่ง Apple Inc. เคยให้ข้อสังเกตว่า ความคิดสร้างสรรค์แท้ที่จริงแล้วคือการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน ผู้ที่สามารถร้อยเรียงบูรณาการและประสบการณ์ด้านต่างๆได้อย่างลงตัวนั้น จะสามารถค้นพบความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆได้ การสร้างทีมงานที่ประกอบด้วยคนหลากหลายวิชาชีพจากฝ่ายต่างๆ ถือเป็นแหล่งพลังความคิดที่จะขับเคลื่อนไปสู่นวัตกรรมได้ ดังนั้นองค์กรควรสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง
  2. การตั้งคำถามการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆได้ ดังนั้นเกิดจากการตั้งคำถามอย่างถูกต้อง คำถามที่เราให้เกิดมุมมองที่แตกต่างออกไป ได้แก่คำถามว่าทำไมทำไมไม่ได้ล่ะและจะเกิดอะไรถ้า……ซึ่งคำถามดังกล่าวนี้ จะกระตุ้นให้ค้นหาประเด็นสำคัญช่วยท้าทายความคิดให้ออกจากนอกกรอบและหลุดจากความคุ้นชินเก่าๆได้
  3. การสังเกต คือทำตัวเหมือนนักมนุษย์วิทยาหรือนักพฤติกรรมศาสตร์ เป็นการสังเกตเชิงวิเคราะห์เพื่อหาร่องรอยที่มาหรือเหตุผลต่างๆ จะเห็นได้ว่าการค้นพบความต้องการส่วนลึกและความคาดหวังที่ซ่อนเร้นของลูกค้ามาจากการเฝ้าสังเกตลูกค้าหรือบุคคลรอบข้างในเชิงสิกรรมทักษะการ เป็นผู้ดูที่ถี่ถ้วนในรายละเอียด จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ว่าลูกค้ามีเหตุผลอะไรที่ทำสิ่งต่างๆแบบนั้น
  4. การทดลองมีพฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร์ที่นำข้อสังเกตการตั้งสมมติฐานต่างๆมาค้นคว้าทดลองเพื่อนำความคิดในจินตนาการนั้น มาสู่การปฏิบัติได้จริง การนำความคิดมาทดลองโดยการสร้างต้นแบบขึ้นมาและนำความคิดเบื้องต้นไปทดสอบกับบางกลุ่ม ซึ่งล้วนแล้วแต่ช่วยทำให้เกิดความคิดที่ควบแน่นและชัดเจนขึ้น
  5. การมีเครือข่ายสัมพันธ์ทำความรู้จักกับผู้คนหลากหลายสายอาชีพ เพื่อไปลองขายความคิดซึ่งเราอาจจะ Employee in Lashman ได้มุมมองสะท้อนกลับไปที่แตกต่างออกไปมากมาย การได้พูดคุยกับคนต่างอาชีพ จะทำให้เกิดความคิดกระตุ้นความคิดทำให้ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ในการคิดค้นแนวปฏิบัติใหม่ๆของตน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *