ผู้นำแบบ visionary Styles

การพัฒนาสไตล์ผู้นำแบบ visionary Styles

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ผู้บริหารสั่งลูกน้อง


  1. รวบรวมประเด็นต่างๆ หรือ มุมมองของผู้อื่นให้สามารถนำมาโน้มน้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. จัดเตรียมลำดับเนื้อหาที่จะพูด เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นความสำคัญหรือประโยชน์ร่วมกัน
  3. หาวิธีการสื่อแบบเรื่องเล่าเร้าพลังหรือ Story telling เพื่อสร้างพลังในการสื่อสารทำให้เกิดแรงบันดาลใจเป็นต้น

การที่ผู้นำใช้ Style ชี้ให้เห็นภาพในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ผู้นำจึงต้องมีการพูดคุย สนทนาเพื่อสร้างความมั่นใจว่า เป้าหมาย แนวทางที่ผู้นำมีนั้น เป็นทิศทางที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เพื่อให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับงานที่ได้รับมอบหมาย และองค์กรสูงขึ้น จึงจะบรรลุเป้าหมาย ในการพัฒนาตนเองในรูปแบบ visionary Styles นี้ และยังเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นๆ มีการพัฒนาตัวเองและพัฒนาสไตล์การนำในรูปแบบที่มีคุณธรรมเฉพาะ และสามารถที่จะทำให้ตนเองเกิดทักษะในการบริหารอย่างสูง พร้อมที่จะยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ซึ่งเป็นผลดีต่อตัวผู้บริหารพนักงานและองค์กร หากผู้นำสามารถที่จะพัฒนาการนำได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง การทำงานที่ได้ทั้งงานและใจคนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นสัมฤทธิ์ผลอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *