เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีชื่อเรียกแบบสามัญว่า ตรา เป็นเครื่องหมายที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบแก่เจ้านายและขุนนางราชสำนักที่ได้ทำความดีความชอบเกี่ยวกับราชการแผ่นดินทั้งหลาย อาทิ ศาสนา วรรณกรรม อาหาร การแพทย์และอื่นๆ และเป็นเครื่องราชบรรณาการไปถวายเจ้าต่างประเทศด้วย ในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2400 เรียกว่า ดารา ในชุดแรกมีชื่อว่า ดาราไอยพต เป็นเครื่องยศเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาทรงสร้างดารานพรัตน์เป็นรูปดารารัศมี 8 แฉก ประดับเพชรและมณีนพรัตน์(พลอย 9 ชนิด)ใช้สำหรับประดับฉลองพระองค์และพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่  ในปี พ.ศ 2412 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างสายสะพายเพื่อให้ครบตามหลักสากลนิยม อีกทั้งทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตราตำแหน่งและเครื่องประดับสำหรับยศเรียกว่า เครื่องราชอิสริยายศ จนกระทั่งในปีพ.ศ 2432 จึงเปลี่ยนมาเรียกว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปัจจุบันเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ประมุขต่างประเทศชื่อว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่ง ราชมิตราภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน มี 8 ชุด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์พระมหากษัตริย์มี 3 ชุด

เหรียญราชอิสริยาภรณ์โดยพระราชทานให้กับผู้ที่มีความชอบในราชการสงคราม ในราชการแผ่นดินในพระองค์พระมหากษัตริย์และเป็นเหรียญที่ระลึก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์     à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *