ความรู้รอบตัวรอบรู้ทั่วไทย(หมวด ข)

อาณาจักร(ขอม)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อาณาจักร(ขอม)

อาณาจักรขอมมีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 14-18 มีเมืองหลวงอยู่ที่อีศานปุระ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเขมร เมื่อปีพ.ศ 1345 พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ครองราชย์พ.ศ 1345 ถึง 1395 ได้รวบรวมเจนละบกและเจนละน้ำเข้าด้วยกันและประกาศเป็นรัฐเอกราชชื่อว่า นครวัด ถือเป็นการเริ่มต้นอาณาจักรกัมพูชาและเป็นช่วงเวลาที่ชนชาติเขมรมีอำนาจและความเจริญมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักฐานที่สำคัญที่สุดคือ ปราสาทนครวัด เทวสถานในศาสนาพราหมณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างขึ้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่อเป็นเทวบูชาแด่พระนารายณ์ เทพเจ้าของศาสนาฮินดู หลังจากการสร้างเทวสถานที่ยิ่งใหญ่ การขยายของอาณาจักรอย่างต่อเนื่องแล้วได้นำไปสู่การก่อจลาจลภายในราชอาณาจักร เมื่อดินแดนต่างๆประกาศเอกราช กองทัพแห่งอาณาจักรกัมพูชาจึงไม่สามารถปราบปรามได้ อีกทั้งระบบชลประทานของนครวัดยังถูกทำลาย จนทำให้อาณาจักรกัมพูชาเสื่อมอำนาจและตกอยู่ในอำนาจของพวกจามในที่สุด

(พระแสงปืนต้น) ข้ามแม่น้ำสะโตง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง

พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตงเป็น 1 ใน 8 ของพระแสงเป็นอาวุธที่ประกอบด้วย พระแสงจักร พระแสงตรีศูล พระแสงธนู พระแสงดาบเชลย พระแสงหอกเพชรรัตน์ พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย พระแสงดาบแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตงมีความยาว 2.30 เมตร องค์ปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตงเป็นพระแสงศาสตราวุธที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยอย่างมาก ที่มาของชื่อพระแสงปืนต้นนี้เริ่มขึ้นในปีพ.ศ 2127 สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ขณะนั้นดำรงพระยศพระมหาอุปราชาทรงประกาศอิสรภาพจากพม่า กองทัพพม่านำโดยสุระกำมาแม่ทัพพม่า ติดตามกองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาจนถึงริมแม่น้ำสะโตง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้พระแสงปืนต้นองค์นี้ยิงสุรกำมาแม่ทัพพม่าเสียชีวิตจากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำสะโตง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อพระแสงปืนต้นองค์นี้ ในเวลาต่อมาพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตงถูกเผาทำลายไปเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาแตกในปีพ.ศ 2310 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชสมบัติจึงมีรับสั่งให้สร้างขึ้นใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *